BURASI ÇANAKKALE TANITIM

MİLLETVEKİLLERİ

Muharrem ERKEK (CHP)

Özgür CEYLAN (CHP)

Bülent TURAN (AK PARTİ)

Jülide İSKENDEROĞLU (AK PARTİ)

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 1 Nisan 1950'de Çanakkale'de doğdu. İlköğrenimini, 1957-1962 yıllarında çanakkale 18 Mart İlkokulunda yaptı. Orta ve Lise öğrenimini;1962-1972 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde yaptı. 1978'de askerlik görevini piyade yedek subay olarak tamamladı. Aynı yıl, Hale Gökhan ile evlendi. 1980 yılında Çanakkale'ye geldi. Hiç gecikmeden iş yaşamına atıldı.
1989 yılında CHP'den Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 1992'de CHP Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulundu. CHP-SHP Kurultayı'nda Divan Başkanlığı yaptı. 1995 yılında işleri gereği üyeliğini de yürüttüğü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçildi. Rotary Kulüp Üyesi de olan Gökhan, bu kulüpte başkanlık görevi de yaptı. 1999'da yeniden CHP Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2002 yılında ise Belediye Başkanı İsmail Özay'ın milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etmesi üzerine Belediye Meclis seçimi ile Çanakkale Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ülgür Gökhan bir kız, bir de erkek çocuk babasıdır.

Dünden bugüne Çanakkale Belediye Başkanları

Mustafa DEMİRCİOĞLU

1922 - 1923

Nazmi DOLUNAY

 1945 - 1946

Cebi Delik Mehmet EFENDİ

1923 - 1924

Naci DURA

1946 - 1950

Ezineli Zade Salih EFENDİ

1924 - 1925

Nadir SUNAYLI

1950 - 1952

Süleyman Sami KEPENEK

1925 - 1928

Haydar PAKEL

1952 - 1954

Veli YAŞİN

1928 - 1935 

Sadi FENERCİGİL

1955 - 1968

Osman GÜNEL

1935 - 1939

Reşat TABAK

1968 - 1980

Şemsettin ÇAMOĞLU

1939

Ender GÜL 

1981 - 1984

Nazım DEĞİRMENCİOĞLU

1939 - 1941

Orhan UĞUR

1984 - 1989

İhsan BERKİN

1941 - 1945

İsmail ÖZAY 1989 - 2002

ÇANAKKALE VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

Çanakkale Mahalleleri

Fevzipaşa Mahallesi
Adını önemli bir asker olan Mareşal Fevzi Çakmak'tan alır. Çimenlik Kalesinin doğu bölümlerini kapsar. Kentin ilk kuruluş sürecinde oluşan Cami-i Kebir mahallesi, Çay mahallesi ve Ermeni mahallesi ile Çarşı caddesinin güneyi ve zanaatlar mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi sınırlarında yer alır. Şu anda konut, ticaret ve depolama fonksiyonlu mekanlar bulunur.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
İnönü
Fatih
Nedime Hanım
Testicioğlu

Kemalpaşa Mahallesi
Adını Mustafa Kemal Atatürk'ten alır. Fevzipaşa mahallesinin bittiği çarşıdan itibaren başlar ve kuzeye doğru gelişir. Çanakkale'nin ilk kuruluş aşamalarında oluşan Rum mahallesi ile daha sonraları oluşan Müslüman mahallesi ve Müslüman mezarlığı, sınırları içinde kalır. Şu anda kullanımı daha çok ticari ve idari fonksiyonlara aittir.
Kemalpaşa Mahallesi'nde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
Kayserili Ahmet Paşa
İnönü
Şair Ece Ayhan
Şair Orhan Talat Şalcıoğlu
Molla Yakup
Mersin Dede
Hamdi Bey
Muammer Aksoy

Namık Kemal Mahallesi
Adını ünlü edebiyatçı Namık Kemal'den alır. Sarıçay boyunca uzanan Fevzipaşa mahallesinin doğusunda bulunur. Batı bölümü eski yerleşim olan Yahudi Mahallesini kapsar. Cumhuriyet döneminde el zanaatları ve küçük sanayi bu mahallede gelişir. Özellikle 1970'lerde oluşan küçük sanayi Namık Kemal Mahallesinin doğusuna yerleşir. Şu anda, küçük sanayi, ticaret, depolama ve konut fonksiyonlarını devam ettirmektedir.
Namık Kemal Mahallesinde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
Atatürk
İnönü
Muhtar Hüsnü Akkoyunlu
Arap İbrahim Paşa
Helvacıoğlu
İmam Ali

İsmetpaşa Mahallesi
Adını İsmet İnönü'den alır. Mahallenin batısı 18. yy'larda oluşan Yahudi mahallesini kapsar. Orta bölümleri ve Sarıçay civarı 1970'lerde oluşan küçük sanayiye açılmıştır. Stadyum ve civarının aynı dönemlerde konut alanına dönüştüğü gözlenir. Son dönemde doğu bölümleri küçük ve orta ölçekli sanayi ile tanışmıştır. Tüm bu fonksiyonlarını devam ettirmektedir.
İsmetpaşa Mahallesinde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
Atatürk 2. Mülazım Rıza Melik Şah
Hasan Mevsuf Saim Özen Üsteğmen Saffet
Demircioğlu Yüzbaşı Hakkı Mete
Asaf Paşa İlyas Bayram Genç Osman
Hacı Yahya Ali Aksoy Cengizhan
Ülker Korkut Dr. Nami Özdemir Yesari Asım Aksoy
Nene Hatun Adnan Adıvar Şükrü Tunar
Emile Vitalis Hıfzı Ülkümen Yarbay Şefik
Niyazi Sarıdal Azize Ünsal Ahi Evren
Yunus Emre Şemsettin Çamoğlu Necip Onbaşı
Kaya Alp Tüccar Cevdet Bey İnönü
Miralay Şefik Dz. Binbaşı Nazmi Bey Şefik İnan
Şevket Bey Dz. Yzb. İbrahim Hakkı Hüseyin Avni Baksi
Atıf Kamcıl Kanuni Harun Reşit
1.Mülazım Rıza Orhan Gazi

Cevatpaşa Mahallesi
Adını önemli bir asker olan Cevat Paşadan alır. Kordon bölgesi 18. ve 19. yy'larda kente gelen ticari ataşelerin büyük konaklarının bulunduğu bölgeyi kapsar. 1960'lardan itibaren gözde konut alanı halinde gelmiştir. Şu anda bu özelliğini sürdürmekte ve sahil kesiminde ticaret ve eğlence-dinlence fonksiyonları gelişmektedir.
Cevatpaşa Mahallesinde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
Yüzbaşı Kemal Kılıç Ali Paşa Süleyman Şah
Celal Atik Hazım Demircioğlu Şefik İnan
Pilot Kaya Künelgin Fevzi Renda Atatürk
Zübeyde Hanım Velibey Yusuf Hoca
Mehmet Kaptan Dr. İbrahim Bakan Veli Yaşin
Ezineli Salih Efendi Kazım Karabekir Mehmet Akif Ersoy
Cebidelik Mehmet Efendi Evliya Çelebi Ecz. Nadir Sunaylı
Ahmet Acar Piri Reis Ecz. Rıfat Günvar
Sokullu Mehmet Paşa Dede Efendi Osman Günal
Piyale Paşa Osman İşler Usta Kayserili Ahmet Paşa
Alemdar Mustafa Paşa Karacaoğlan Albay Hakkı Burak
Reşit Paşa Mustafa Serdan Fuat Bumin
Bahriye Üçok Hacı İlyas Kolağası Ensar
Hasan Paşa Orhan Gazi Operatör Aziz Bey
Talat Göktepe Lala Şahin Paşa
İnönü Evrenos Bey

Esenler Mahallesi
Adını Hastane Bayırı'nın üst bölgesindeki rüzgarıyla meşhur Esenler Tepesi'nden alır. 1990'larda gelişen çok katlı kooperatif anlayışıyla oluşmuş konut bölgesidir. Şu anda inşai faaliyetin hızla devam ettiği ve kentin konut fonksiyonunu karşıladığı bir bölgedir.
Esenler Mahallesindeki Sokak İsimlerinde Yaşayanlar
Adnan Menderes Bülent Dikmener İzzet Çetin
Abdi İpekçi İmadettin Elmas Adnan Kahveci
Şehit Özgür Gençoğlu Naci Dura İhsan Berkin
Nazım Hikmet Çetin Emeç Ressam Ayhan Başoğlu
Haydar Peker Tevfik Fikret Onat Kutlar
Hamamcı Ahmet Efendi Uğur Mumcu Sadi Fenercigil
Sami Kepenk Eşref Bitlis Mustafa İzzet Paşa
Nazmi Dolunay Teoman Alpay

Barbaros Mahallesi
Adını ünlü denizci Barbaros Hayrettin Paşa'dan alır. Osmanlı döneminde özellikle Tatarların yer aldığı geniş bahçeler içindeki kırsal yerleşimi kapsar. Halk dilinde Cumhuriyet dönemindeki adının Harmanlık olması, 1960'lara kadar bu bölgenin bağlık, bahçelik ve ekilebilen alanlar olduğunu bizlere gösteriyor. 1960'larda yapılan planlamayla özellikle kırsal kesimden konut alanı olmuştur. Güney bölümü 1960'ların kalkınma planlarıyla orta ölçekli sanayiye açılmıştır. 1980 ve 90'larda sahil bölgeleri kooperatiflerle konu alanına dönüşmüştür. Gelişmesini halen sürdüren, önemli, konut fonksiyonuna sahip bir alandır.
Barbaros Mahallesinde Sokak İsimlerinde Yaşayanlar:
Atatürk Selahi Aksoy Sarıca Paşa
Hilmi Bey Yusuf İntepe Ziver Paşa
Salih Reis Şehit Gürol Zeki Doğan
Piri Reis Niyazi Ergin İsmail Hakkı Bey
Mehmet Çavuş Gazi Osman Paşa Behçet Akın
Kubilay Salih Reis Halil Aydemir
Kalafat Mehmet Çavuş İsmail Baykut Şehit Sadettin Çoban
Reşat Nuri Güntekin Nasibin Mehmet Efendi Şehit Sunay Biçer
Cengiz Topel Halil Dilmaç Hacı Faik
Seyit Onbaşı Aşık Veysel Ali Haydar Ünsal
Yahya Çavuş Aziz Ünsal Alpaslan
Köprülü Mehmet Paşa Nezihi Sunar Tiryaki Hasan Paşa
Oruç Reis Hüseyin Kızoğlu Turgut Reis
Koca Yusuf Fahri Dilgen Prof. Dr. Sevim Buluç
Şakir Fenercigil Hüsnü Kılkış Arap Tahsin
Hızır Reis Mehmet Emin Yurdakul Behçet Kemal Çağlar
Bombacı Veli Baklacı Atilla
Karacaoğlan Ş. Pilot Tevfik Tatarer Reşat Tabak
Hacı Mustafa Bey Yağcıoğlu Kazım Karabekir

Çanakkale Merkez ve ilçelere bağlı köyler ve beldeler

Çanakkale Merkez belde ve köyleri
İntepe beldesi
Kepez beldesi
Kumkale beldesi
Akçalı, Akçapınar, Akçeşme, Alanköy, Aşağıokçular, Belenköy, Bodurlar, Civler, Çamyayla, Çiftlikdere, Çınarlı, Çıplak, Dedeler, Denizgöründü, Dümrek, Elmacık, Gökçalı, Güzelyalı, Halileli, Haliloğlu, Işıklar, Kalabaklı, Karacalar, Kalafat, Karacaören, Karapınar, Kayadere, Kocalar, Kemel, Kirazlı, Kızılkeçili, Kurşunlu, Kızılcaöğren, M. Fevzi Çakmak, Musaköy, Ortaca, Ovacık, Özbek, Salihler, Saraycık, Sarıbeyli, Sarıcaali, Serçeler, Taşlıtarla, Terziler, Tevfikiye, Ulupınar, Yağcılar, Yapıldak, Yukarıokçular.

Ayvacık İlçesi belde ve köyleri
Gülpınar beldesi
Küçükkuyu beldesi

Adadepe, Ahmetçe, Ahmetler, Akçin, Arıklı, Babadere, Babakale, Baharlar, Bahçedere, Balabanlı, Bademli, Behram, Bektaş, Bilaller, Budaklar, Büyükhusun, Cemaller, Çaltıkköy, Çamkalabak, Çamköy, Çakmaklar, Çınarpınar, Demirciköy, Dibekli, Erecek, Güzelköy, Hüseyinfakı, İlyasfakı, Kayalar, Keçikaya, Kestanelik, Kırca, Kısacık, Kızılkeçili, Kocaköy, Korubaşı, Koruoba, Kozlu, Koyunevi, Kösedere, Kulfal, Küçükçetmi, Küçükhusun, Misvak, Naldöken, Nusratlı, Paşaköy, Pınardere, Sapanca, Sazlı, Süleymanköy, Söğütlü, Şapköy, Tabaklar, Tamış, Tartışık, Taşağıl, Taşboğaz, Tuzla, Tuztaşı, Uzunalan, Yeniçam, Yeşilyurt, Yukarıköy.

Bayramiç İlçesi köyleri
Ağaçköy, Ahmetçeli, Akçakıl, Akçapınar, Alakeçi, Alikabaklar, Aşağısapçı, Aşağışevik, Bekirler, Beşik, Bezirganlar, Bıyıklı, Cazgirler, Çaldağ, Çatalçam, Çavuşköy, Çavuşlu, Çırpılar, Çiftlik, Dağaahmetçe, Dağoba, Daloba, Doğancıköy, Evciler, Gedik, Gökçeiçi, Güvemcik, Güzeltepe, Hacıbekirler, Hacıdervişler, Hacıköy, Işıkeli, K. İbrahimler, Karaköy, Karıncalık, Kaykılar, Korucak, Koşuburnu, Köseler, Köylü, Kurşunlu, Kuşçayır, Kutluoba, Külcüler, Mollahasanlar, Muratlar, Nebiler, Osmaniye, Örenli, Palamutoba, Pınarbaşı, Pıtıreli, Saçaklı, Saraycık, Sarıdüz, Sarıot, Serhat, Sögütgediği, Toluklar, Tongurlu, Tülüler, Türkmenli, Üçyol, Üzümlü, Yahişeli, Yanıklar, Yassıbağ, Yaylacık, Yeniceköy, Yeniköy, Yeşilköy, Yiğitler, Yukarışapçı, Yukarışevik, Zerdalilik, Zeytinli.
Biga İlçesi belde ve köyleri
Balıklıçeşme beldesi
Gümüşçay beldesi
Karabiga beldesi
Kozçeşme beldesi
Yeniçiftlik beldesi

Abdiağa, Adliye, Ağaköy, Ahmetler, Akkayrak, Akköprü, Akpınar, Aksaz, Akyaprak, Anbaroba, Arabaslan, Arabakonağı, Aşağıdemirci, Ayıtdere, Aziziye, Bahçeli, Bakacak, B.Çiftliği, Bekirli, Bezirganlar, Bozlar, Camialan, Cihadiye, Çakırlı, Çavuşköy, Çelikgürü, Çeltik, Çeşmealtı, Çınardere, Çınarköprü, Çömlekçi, Danışment, Değirmencik. Dereköy, Dikmen, Doğancı, Eğridere, Elmalı, Emirorman, Eskibalıklı, Eşelek, Eybekli, Gemicikırı, Gerdelli, Gerlengeç, Geşikkırı, Göktepe, Güleçköy, Gündoğdu, Gürçeşme, Gürgendere, Güvemalan, H.H.Yaylası, Hacıköy, Hacıpehlivan, Harmanlı, Havdan, Hisarlı, Haşoba, Ilıcabaşı, Işıkeli, İdriskorusu, İlyasalan, İskenderköy, Kahvetepe, Kalafat, Kaldırımbaşı, Kanibey, Kapanbelen, Karaağaç, Karacaali, Karahamzalar, Karapürçek, Kaşıkçıoba, Katrancı, Kayapınar, Kaynarca, Kazmalı, Kemer, Kepekli, Kocagür, Koruoba, Osmaniye, Otlukdere, Ovacık, Örtülüce, Paşaçayı, Pekmezli, Ramazanlar, Sarıcaköy, Sarıkaya, Sarısıvat, Sarnıç, Savaştepe, Sazoba, Selvi, Sığırcık, Sinekçi, Şakirbey, Şirinköy, Tokatkırı, Türkbakacak, Yanıç, Yeniceköy, Yenimahalle, Yeşilköy, Yolindi, Yukarıdemirci.
Çan İlçesi belde ve köyleri
Terzialan beldesi

Ahlatlıburun, A.Çiftliği, Asmalı, Altıkulaç, Bardakçılar, Bahadırlı, Bilallar, Bostandere, Bozguç, Büyüktepe, Büyükpaşa, Cicikler, Çakıl, Çaltıkara, Çamköy, Çekiçler, Çomaklı, Danapınar, Derenti, Dereoba, Dondurma, Durali, Duman, Doğancılar, Doğaca, Emeşe, Eskiyayla, Etili, Etilitepe, Göleköy, Hacılar, Hacıkasım, Halilağa, Helvacı, Hurma, İlyasağaçiftliği, Kalburcu, Karadağ, Karakoca, Karlı, Kazabat, Kadılar, Karakadılar, Keçiağılı, Kızılelma, Kocayayla, Küçükpaşa, Küçüklü, Kulfal, Koyunyeri, Kumarlar, Mallıdere, Mallı, Maltepe, Okçular, Ozancık, Samedeli, Söğütalan, Şerbetli, Uzunalan, Üvezdere, Yaya, Yaveler, Yaykın, Yeniçeri, Zeybekçayır.

Eceabat İlçesi köyleri
Kilitbahir, K.Anafarta, Kocadere, B.Anafarta, Bigalı, Beşyol, Behramlı, Alçıtepe, Kumköy, Seddülbahir, Yalova, Yolağzı.

Ezine ilçesi belde ve köyleri
Geyikli beldesi
Mahmudiye beldesi

Akçakeçili, Akköy, Aladağ, Arasanlı, Alemşah, Bahçeli, Balıklı, Belen, Bozalan, Bozeli, Bozköy, Çamköy, Çamlıca, Çamoba, Çarıksız, Çetmi, Çınarköy, Dalyan, Derbentbaşı, Gökçebayır, Güllüce, Hisaralan, Karadağ, Karagömlek, Kayacık, Kemallı, Kızılköy, Kızıltepe, Koçali, Köprübaşı, Körüktaşı, Köseler, Kumburun, Mecidiye, Pazarköy, Pınarbaşı, Sarısöğüt, Üvecik, Yeniköy

Gelibolu İlçesi belde ve köyleri
Bolayır beldesi
Evreşe beldesi
Kavakköy beldesi

Adilhan, Bayırköy, Bayramiç, Burhanlı, Cevizli, Cumalı, Çokal, Değirmendüzü, Demirtepe, Fındıklı, Güneyli, Ilgardere, Kavaklı, Kalealtı, Karainebeyli, Kocaçeşme, Koruköy, Ocaklı, Pazarlı, Süleymaniye, Sütlüce, Şadıllı, Tayfur, Yeniköy, Yülüce.

Gökçeada İlçesi köyleri
Kaleköy, Yenibademliköy, Bademkiköyü, Zeytinliköyü, Tepeköy, Dereköy, Uğurluköyü.

Lapseki İlçesi belde ve köyleri
Çardak beldesi
Umurbey beldesi

Adatepe, Akçaalan, Alpagut, Balcılar, Beybaş, Beyçayır, Beypınar, Çamyurt, Çataltepe, Çavuşköy, Dereköy, Dışbudak, Doğandere, Dumanlı, Gökköy, Ğüreci, Eçialan, Hacıgelen, Hacıömerler, Harmancık, İlyasköy, Kangırlı, Karamusalar, Karaömerler, Kemiklialan, Kırcalar, Kızıldam, Kocabaşlar, Kocaveli, Mecidiye, Nusretiye, Sındal, Subaşı, Suluca, Şahinli, Şevketiye, Taştepe, Üçpınar, Yaylalar, Yeniceköy.

Yenice İlçesi belde ve köyleri
Hamdibey beldesi
Kalkım beldesi
Akçakoyun beldesi
Pazarköy beldesi

Ahiler, Akköy, Alancık, Araovacık, Armutçuk, A.Çavuş, A.İnova, A.Karaışık, Bağlı, Başkoz, Bayatlar, Ballıçay, Bekten, Boynanlar, Canbaz, Çakır, Çakıroba, Çal, Çamoba, Çınar, Çınarcık, Çırpılar, Çiftlik, Çukuroba, Davutköy, Daralan, Kalabakbaşı, Gümüşler, Gündoğdu, Güzeloba, Hacıyusuflar, Hacılar, Hıdırlar, Kayatepe, Tabalı, Karabey, Karadoru, Karasuçam, Karaaydın, Kargacı, Kırıklar, Kızıldam, Koruköy, Kovancı, Kuzupınarı, Namazgah, Nevruz, Oğlanalanı, Öğmen, Örencik, Reşadiye, Sarıçayır, Sazak, Semadeli, Seyvan, Soğucak, Sofular, Suuçtu, Taban, Torhasan, Umurlar, Üçkabaağaç, Yağdıran, Yalıoba, Yarış, Yeşilköy, Yeniköy, Y. Çavuş, Y. İnova, Y. Karşık, Haydaroba, Kıraçoba