21 Mart 2023 - Hoşgeldiniz

Çanakkale'nin Dünyaya Açılan Penceresi

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlandı.

12 Mart 2023 - 14:53

198 Kişi Okumuş
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü,

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü

yapılmasına karar verilmiştir.

Önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz

önünde bulundurularak birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem

Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının

tespiti gerekmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 1’inci

maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye

başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği

seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun

hükümlerinin uygulanacağı,

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2’nci maddesi ile 2839 sayılı

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 42’nci maddesinde; bu kanunlarda özel hüküm bulunmayan

hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un

anılan kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,

öngörülmüştür.

298 sayılı Kanun’un Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14’üncü

maddesinin birinci fıkrasının onbeşinci bendinde; “Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen

sayısını belirlemek.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili

Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde

tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım – döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir

sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin

birinci fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve

  1. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380)

olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy

kullanılabileceğine, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara

bağlı kalınmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel

Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf

ilkeleri, oy verme, sayım – döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık

kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci

fıkrasının onbeşinci bendi uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380)

olarak belirlenmesine,

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 2023/96

2

2- Köylerde seçmen sayısı (400)’ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy

kullanılabileceğine,

3- Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde de bu sayılara bağlı

kalınmasına,

4- Karar örneğinin;

  1. a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
  2. b) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına

gönderilmesine,

  1. c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmasına,

ç) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına

gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

BENZER HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İSMET GÜNEŞHAN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNU YAPTI

İSMET GÜNEŞHAN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNU YAPTI

TİMUR AY; “MİLLETİN VEKİLİ OLMAYA TALİBİM”

TİMUR AY; “MİLLETİN VEKİLİ OLMAYA TALİBİM”

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

ATATÜRK VE TÜRK KADINI

ATATÜRK VE TÜRK KADINI

https://www.burasicanakkale.com ©  2000  - Bütün hakları Saklıdır.